Промоция

Минерал тест Почва

145,00лв.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Защо да изследвате наличието на тежки метали в почвата?

Зеленчуците виреят в леко кисели почви pH<(7) особено добре. За съжаление в подобен тип почви се забелязва повишено натрупване на тежки метали в растенията. С този анализ ще се изследват няколко проби от почвата на Вашата градина за наличието на тежки метали. При това ще се използват според вида почва (пясък, глинести почви) различни референтни области, съответстващи на „Предписанията за защита на почвата и стари замърсявания“ – /BBodSchV-Verordnung/.

Тестът е за всички, които искат да произвеждат здравословни храни чрез земеделие. 

Кои тежки метали се тестват?

Pb (олово), Cd  (кадмий), Cr (хром), Ni (никел), Hg (живак), Cu (мед), As (арсен), Zn (цинк).

Пробен материал: Градинска или земеделска почва.

Получаване на резултатите: Резултатите от анализа са готови в рамките на 15 работни дни от постъпване на пробата.

 Начин на действие:

  • След успешно заплащане на поръчката ще получите писмо с Указания за самостоятелно вземане на пробен материал, ID номер, плик за поставяне на пробата и празен плик за обратно връщане.
  • След това ни изпратете  почвената пробата за наша сметка до офис на Спиди на адрес: гр. София, бул. Симеоновско шосе № 66. Вашата био проба ще бъде изследвана в пълна конфиденциалност в Institut für Mineralanalysen, Würzburg
  • Чрез и-мейл ще получите документ с вашите резултати.