Artboard 22

Проби за анализ

Коса

за анализ на минерали и тежки метали в организма

Нокти

за анализ на минерали и тежки метали в организма

Домашен прах

за анализ на тежки метали в дома и офиса ви

Почва

за анализ на тежки метали в градината и нивата

Кучешка козина

за анализ на минерали в организма на кучето ви

подробна информация

Минерален анализ от коса

Подробен анализ на минерали, микроелементи и тежки метали

Минералният анализ на коса е изследване на косата с цел установяване на минералния състав и токсични елементи в организма. 

За да се разбере как косата складира елементи е важно да се познава структурата на косъма и да се знае как се синтезира протеина в косата и как той приема минералите. 

ОБЯСНЕНИЕ: 

Растящите фоликули (корена на косъма) са богато кръвоснабдени и получават чрез кръвообращението както необходими, така и потенциално токсични елементи. Когато елементите достигнат до фоликула, те се вграждат в растящата коса. Главна съставна част на косата е фазер протеинът алфа кератин. Това са за набор от алфа спирали, които са свързани чрез дисулфидни мостове и придават на косъма особена твърдост. Уловените минерали се свързват посредством солни съединения с кератина в кичурите, докато тежките метали се натрупват до сулфхидрилни групи (SH-Gruppen) от молекули цистеин.

За разлика от другите телесни тъкани косата е краен продукт на метаболизма и в нейната структура по време на растежа се вграждат  минерали и тежки метали. Тази стурктура впоследствие не се променя (процес на втвърдяване, кератинизация).

ПРЕДИМСТВА НА АНАЛИЗ НА ТЪКАН СПРЯМО КРЪВЕН ТЕСТ:

Въпреки че фоликулите на косата са изложени по време на растежа на постоянен приток на кръв, резултатите от анализа на минерали в косата значително се отличават от кръвните анализи. Затова правилната интерпретация на тестове от тъкани (коса, нокти) и кръвната проба е важна, както и установяване на взаимовръзката между кръв и тъкани.

Косата и ноктите са складове за минерали, а в определена степен също и тъкани на отделителните процеси. Кръвта обаче е транспортно средство, което снабдява всички клетки с важни минерали. При това съдържанието на минерални вещества в кръвта трябва да се държи в определени граници, тъй като големи отклонения биха затруднили буферирането и осмотичното равновесие и биха били фатални за организма. По тази причина кръвният анализ може да даде само МОМЕНТНА картина на съдържанието на минерални вещества, но не може да посочи, дали складовете на минерали (например костите) са изпразнени и дали в тъканите са натрупани тежки метали.

Друго предимство на анализа на коса е, че краткотрайни предозирания или недостиг на минерали от една страна и краткотрайното наличие на токсични елементи от друга, не могат особено да компроментират резултатите от теста, понеже анализът показва винаги дългосрочни средни стойности.

Минералите или елементите остават след складирането си в косата като запечатани и могат да бъдат открити и количествено измерени чрез анализ на коса.

ОСОБЕНОСТИ:

Човешката коса расте средно по около 1см на месец. Анализът на коса с дължина 2 до 3см показва какво е абсорбирала косата през последните 2 до 3 месеца.

При вземане на проба от боядисана коса трябва да се изчака косата да порасне 1-2 см и да се отреже от новоизрасналата коса, за да не се компрометират резултатите.

ПРОБА ОТ КОСА за тестовете:

Минерален анализ от нокти

Подробен анализ на минерали, микроелементи и тежки метали

При анализа на минерали в ноктите се изследват нокти (на ръцете ИЛИ на краката) с цел установяване на минералния състав и замърсяването с тежки метали в организма. 

За да се разбере как ноктите складират елементи е важно да се познава структурата им.

ОБЯСНЕНИЕ: 

По време на нарастване на нокътите натрупването на минерали и тежки метали става в тяхната основа, в областта на белия полумесец (лунула). Складираните елементи биват запечатани в нокътя и повече не подлежат на промени. След като нокътят нарасне достатъчно, може да бъде отрязан и складираните в него елементи да бъдат анализирани.

ОБХВАТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:

Поради бавния растеж на ноктите резултатите от анализа обхващат минал период от няколко месеца.

НЕОБХОДИМО КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛ: 

За анализа е необходимо минимално количество от десет отрязани нокътя на ръцете ИЛИ на краката.

РАЗЛИКА МЕЖДУ НОКТИТЕ НА РЪЦЕТЕ И КРАКАТА:

За да се получат коректни резултати трябва да се съблюдава различното темпо на растеж на ноктите на ръцете и на краката.

Един нокът на ръцете нараства средно с около 3,5 мм на месец, като обаче растежът не е еднакъв. Например нокътят на показалеца расте по-бавно от нокътя на средния пръст. При левичарите ноктите на лявата ръка растат по-бързо, докато при десничарите е обратно. Сезонът също оказва влияние – възможно е през зимата ноктите на ръцете да растат по-бавно, отколкото през лятото.

Най-бавно растат ноктите на краката. Те се нуждаят от около три пъти повече време от ноктите на ръцете.

Следователно пробите от нокти на ръцете показват разпределението на минералите в организма приблизително от преди три месеца, а ноктите на краката приблизително от преди една година.

ПРОБА ОТ НОКТИ за тестовете:

Анализ домашен прах

Подробен тест за наличие на тежки метали

Около 1/3 от домашния прах се създава във вашия дом, а 2/3 идва отвън – през прозорци, врати, отвори, значително количество от подметките на обувките Ви и от козината на домашните любимци.

Oтворените прозорци са посочени като възможни маршрути на тежки метали.

Може да се открие съдържание на олово, цинк, кадмий, хром и никел както в уличния  прах, така и в домашния прах. Oсновният източник на метали в уличния прах са автомобилните газове, а виновниците за тежки метали на закрито идва от:

 • Автомобилния прах – т.е. олово и никел. Прахът позволява вредни химикали да се свързват с него. Всички, най-вече децата, са застрашени от опасно излагане на токсини, ако прахът в дома или на работното място се замърси с тежки метали.
 • Килими – може да ги чувствате меки под краката, но един от източниците на излагане на тежки метали в дома Ви е чрез Вашия килим. Според Джон Робъртс, инженер по опазване на околната среда, килимът може да съдържа тревожно високи нива на олово, кадмий, живак и няколко други химикали, които могат да причинят значителна вреда на Вашето здраве. Това е така, защото килимите са особено добри за улавяне на мръсотията и токсините, които са по обувките ви. Чистене с прахосмукачка не помага, тъй като пренася частиците дълбоко от килима и ги циркулира във въздуха във Вашия дом.
 • Мебели – може да са последното място, което бихте помислили да търсите тежки метали. Но истината е, че повечето мебели се правят с помощта на защитни облицовки, багрила, тъкани, които съдържат тежки метали.
 • Диван, матрак, компютърен стол, маса за трапезария и т.н. Затова всеки път, когато влезете в контакт с мебелите си, сте потенциално изложени на тежки метали и други вредни съединения.

Важно е да знаете какви частици вдишвате, докато си седите вкъщи. Вместо да изхвърляте резервоара от прахосмукачката в кошчето, просто поставете малко домашен прах  в торбичка, която ние ще Ви изпратим, за да бъде изследван в нашата лаборатория.

Отстранявайки тежките метали, натрупани в дома и тялото, ще се почувствате по-енергични, ще имате по-добро качество на съня и ще изпитате подобрен фокус и яснота.

Анализ почва

Подробен тест за наличие на тежки метали

Тежките метали в почви за селскостопанско ползване могат да повлияят отрицателно на растежа на растенията, на микробиологичната активност на почвата, а така също чрез хранителната верига и на здравето на човека и животните. По тази причина анализът на почва за установяване на замърсяване с тежки метали е особено препоръчителен за градини, намиращи се в рамките на града, в близост до индустриални зони или транспортни артерии.

Тежки метали се намират освен в атмосферните емисии (дъжд, въздух), също и в естествени източници като скали и почва. Някои са полезни микроелементи (мед, желязо, цинк), други токсикологично проблемни (олово, живак, кадмий, арсен).

КАКВО ВЛИЯЕ ВЪРХУ НАТРУПВАНЕТО НА ТЕЖКИ МЕТАЛИ В ПОЧВАТА:

Тежките метали се натрупват в почвата и не могат да бъдат разградени. Особено влияние върху наличността на тежки метали в растенията има стойността на pH на почвата. Стойности в алкалната (базисната) скала предизвикват обездвижване на тежките метали и по този начин намалената им наличност в растенията. Чрез внасяне на вар в почвата /торене/ може pH на почвата да се промени и тя да стане алкална и така по-неподатлива за натрупването на тежки метали. Същевременно не бива да се забравя, че едно повишаване на pH стойността може да затрудни растежа на някои растения /зеленчуци/.

Видът почва също влияе върху абсорбирането. Например тежките метали остават по-силно обездвижени в тежки почви, отколкото в песачливи. Федералните предписания за защита на почвата (BBodSchV) изискват по тази причина други гранични стойности за по-леки (песачливи) почви.

Абсорбирането на тежки метали зависи и от вида растение и е различно при различните части на растението. Стеблата и листата натрупват повече метали, отколкото плодовете и семената. 

Минерален анализ куче

Подробен тест за минерали и микроелементи

Да имаме пухкав член на семейството е благодат, но и отговорност. За разлика от нас, нашите любимци не могат да изразят вербално, когато страдат и до голяма степен от нас зависи да поддържаме тяхното здраве и организъм във форма.

Това са НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ СИМПТОМИ, които карат собствениците на кучета да направят тест на своите любимци, ако:

 • Не спира да яде мръсотия.
 • Има лош дъх.
 • Трепери.
 • Видими проблеми при движение.

Минералният недостиг при кучетата може да започне с:

 • козина без блясък;
 • суха и люспеста кожа;
 • костни и ставни проблеми.

Ако не се предприемат адекватни мерки, това може да доведе до слаб растеж и отслабена имунна система на вашия любимец. Нещо друго, което трябва да се вземе предвид е, че минералната недостатъчност често води до проблеми с плодовитостта при кучетата. Хубавото е, че всичко това може да бъде избегнато с един обикновен тест. Резултатите би трябвало да Ви дадат отговорите, които търсите.