Минерал тест Домашен прах

258,50лв.

Подробен тест за наличие на тежки метали

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Защо да тествате домашния прах за наличието на тежки метали?

Замърсяванията с домашен прах и провокираните от домашен прах алергии предизвикват голям обществен интерес, защото прекарваме все повече повече време в затворени помещения, например вкъщи, в офиса или в училище.

Домашният прах се състои от фини частици, от човешки косми, човешки кожни клетки и от различни вредни вещества – например тежки метали, които се свързват с различни източници от околната среда. Към тези външни източници спадат: емисии от превозните средства (изгорели газове, частици от триенето на гумите, от удряне на спирачки), индустриални замърсители (тежка индустрия, съоръжения за изгаряне на боклук) и инфилтрации от вятъра – фин прах.

Заразеният с тежки метали домашен прах с дългосрочна експозиция застрашава здравето на човека поради високата си токсичност и неразградимостта на частиците си. Тежките метали могат да попаднат в тялото чрез поглъщане, вдишване и контакт с кожата. Децата са по-застрашени поради поведението си (поставят предмети в устата си или докосват лицата си по-често), поради усиления си растеж (напр. по-често вдишване).

Прекомерната концентрация на токсични метали в тялото, например олово, кадмий, мед, цинк, може тежко да увреди нервната система и вътрешните органи – мозък, черен дроб, бъбреци, бял дроб, сърце. Прекомерната чувствителност към вдишаните тежки метали, като никел, мед и кобалт може да доведе до хронични възпаления, болки в мускулите и ставите и до синдрома на постоянната умора (алергии към домашен прах). Затова е разработен анализ на рисковете за здравето (Health Risk Assessment, HRA) поради наличието на тежки метали в домашния прах, за да се прецени възможността за заболяване при дългосрочна експозиция.

Кои тежки метали в домашния прах биват измервани?

Pb (олово), Cd (кадмий), Cr (хром), Ni (никел), Hg (живак), Cu (мед), As (арсен), Zn (цинк), Sn (калай), Co (кобалт).

Пробен материал: Домашен прах от вътрешни помещения, уличен прах, автомобилен прах.

Получаване на резултатите: Резултатите от анализа са готови в рамките на 15 работни дни от постъпване на пробата.

Начин на действие:

  • След успешно заплащане на поръчката ще получите писмо с Указания за самостоятелно вземане на пробен материал, ID номер, плик за поставяне на пробата от домашен прах и празен плик за обратно връщане.
  • След това ни изпратете пробата от домашен прах за наша сметка до офис на Спиди на адрес: гр. София, бул. Симеоновско шосе № 66. Вашата био проба ще бъде изследвана в пълна конфиденциалност в Institut für Mineralanalysen, Würzburg
  • Чрез и-мейл ще получите документ с вашите резултати.