Asset 46

Видове минерална вода

Марка Вода Na K Ca Mg
Велинград натурална минерална вода 1.5 л 37.4 0.52 2.0 0
Банкя натурална минерална вода 1.5 л 90.26 0.69 11.58 0
San Benedeto натурална минерална вода 2 л 6 0.97 51.4 29.7
Perrier натурална газирана минерална вода 0.75 л 9.6 < 1 150 3.9
Девин натурална минерална вода 1.5 л 55.91 0.68 1.3 0
Девин изворна вода 1.5 л 5.7 0 6.1 0.3
Горна баня натурална минерална вода розов етикет 1.5 л 29.24 0.35 1.4 0
Горна баня натурална минерална вода 1.5 л 28 0.4 1.6 0
KОМ натурална минерална вода 1.5 л 46.33 1.03 2 < 0.12
FF вкус натурална минерална вода КОМ 1.5 л 46.33 1.03 2 < 0.12
Evian натурална минерална вода КОМ 0.75 л 6.5 1 80 26
Балдаран изворна вода 1.5 л 5.72 0 5.81 0.36
Бачково изворна вода 1.5 л 26.2 3.3 73.1 8.2
S. Pellegrino натурална минерална вода - газирана 0.75 л 31.2 0 164 49.5
Хисар натурална минерална вода 1.5 л 50.3 1.62 3.11 0
Acqua Panna натурална минерална вода 0.75 л 6.6 0.8 32.2 6.5
Bebelan трапезна вода 1.5 л 0.9 0 3.5 1.3
Isbre натурална минерална вода от глетчер 0.75 л 0.73 0.21 0.72 0.12
Михалково изворна вода 1.5 л 3.37 1.74 19.02 1.4
Devin натурална минерална вода 0.75 л 51 0 1 0
Mихалково натурална минерална вода - газирана 1.5 л 413.8 30.6 190.4 39.5